V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne

ESKULAP

1-2 grudnia 2018 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLES UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyło się V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. W Konferencji wzięło udział ponad 58 osób z 27 różnych jednostek naukowych.
Sympozjum otworzyły wystąpienia Gości Honorowych. Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas (UŁ) przedstawiła temat pt.: Wolne rodniki – wróg zdrowia? – rola w fizjologii układu krążenia i udział w rozwoju zaburzeń sercowo-naczyniowych. Natomiast dr n. med. Wojciech Placha (UJ) opowiedział o kompozycji farmaceutycznej stosowanej w leczeniu czerniaka u ludzi.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia prelegentów dotyczące innowacyjnych metod diagnostycznych, inżynierii biomedycznych, chorób nowotworowych oraz cywilizacyjnych. Wydarzenie było wypełnione wspaniałymi wystąpieniami, dopracowanymi posterami oraz naukową dyskusją. Owocem obrad była aktualizacja wiedzy z zakresu nauk medycznych i pokrewnych, integracja środowiska naukowego oraz promocja nauki.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. nadzw. UMCS, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
• Dr n. med. Wojciech Placha, Zakład Chemii Fizjologicznej, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
• Dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Dr n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Dr Anna Matuszewska, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr Monika Osińska-Jaroszuk, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr Anna Kiersztan, Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,
• Dr Dorota Nieoczym, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr Katarzyna Socała, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych,
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.

Patronat Medialny:
• Portal e-biotechnologia.pl,
• Czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”,
• Portal Medyczny Evereth News,
• Portal MEDtube.pl.

W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej. Publikacja dostępna będzie online w naszej bibliotece cyfrowej: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/.