VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
VI Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne

ESKULAP

30 listopada 2019 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyło się VI Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. W wydarzeniu wzięło udział ponad 55 osób reprezentujących 14 jednostek naukowych w Polsce.

Sympozjum otworzyły wystąpienia Gości Honorowych:
 prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Tytuł wystąpienia: Nierozwiązane problemy w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego w XXI wieku
 prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz – Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Tytuł wystąpienia: Kardiomiopatie pochodzenia niedokrwiennego – tło genetyczne i nowe terapie komórkowe
 prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk – II Katedra I Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Czy przeszczep macicy jest szansą na urodzenie zdrowego dziecka?

Kolejnym punktem programu były wystąpienia prelegentów dotyczące m.in. chorób nowotworowych i cywilizacyjnych, innowacyjnych metod diagnostycznych czy inżynierii biomedycznej. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpień ustnych oraz posterów naukowych. Owocem dyskusji między prelegentami była aktualizacja wiedzy z zakresu nauk medycznych i pokrewnych.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:
 prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz, Instytut Genetyki Człowieka, Polskiej Akademii Nauk,
• prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk, II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
• dr Anna Kiersztan, Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,
• dr Dorota Nieoczym, Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr n. med. Piotr Olcha, Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Monika Osińska-Jaroszuk, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Katarzyna Socała, Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych,
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.

Patronat Medialny:
• Portal biotechnologia.pl,
• Czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”,
• Portal e-biotechnologia.pl,
• Kwartalnik Medyczny Lege Artis,
• Portal medinwestycje.pl.