VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne

ESKULAP

28-29 listopada 2020 roku online odbyło się VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Sympozjum otworzyły wystąpienia Gości Honorowych:

 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik – Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

Tytuł wystąpienia: Wirtualne technologie w medycynie

 • dr hab. Urszula Kosikowska, prof. UM – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Nauka w starciu z codziennością, uproszczeniami, „autorytetami” i pseudonaukowymi poglądami

Kolejnym punktem programu były wystąpienia prelegentów. Podczas Sympozjum Uczestnicy zaprezentowali  wyniki swoich prac badawczych i przeglądowych dotyczące m.in. chorób nowotworowych i cywilizacyjnych czy  innowacyjnych metod diagnostycznych.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
 • dr hab. Urszula Kosikowska, prof. UM, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Magdalena Mizerska-Kowalska, Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz, Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny: