VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
VIII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne

ESKULAP

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to cieszące się uznaniem wydarzenie naukowe poświęcone tematyce z obszaru life science w kontekście zagadnień medycznych. Spotkanie odbyło się 4 grudnia 2021 roku i zgromadziło ponad 20 uczestników.

Podczas Sympozjum spotkali się przedstawiciele nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu. Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr Anna Kiersztan, Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Znaczenie mikrobioty jelitowej w rozwoju otyłości

prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski, Katedra i Zakład Patofizjologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Reaktywne formy siarki a reaktywne formy tlenu – nowe ujęcie stresu oksydacyjnego

dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Tytuł wystąpienia: Wielokierunkowe działanie białek układu fibrynolitycznego: rola w procesach fizjologicznych, patologicznych i możliwości modulowania fibrynolizy

Uczestnicy Sympozjum mieli okazję prezentacji wyników prac badawczych i przeglądowych w ramach wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski (Katedra i Zakład Patofizjologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);

dr hab. inż. Arkadiusz Gertych (Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska);

dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ (Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki);

dr n. o zdr. Mariola Janiszewska (Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);

dr Anna Kiersztan (Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski);

dr n. med. Katarzyna Kocka (Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);

dr n. o zdr. Katarzyna Pawlikowska-Łagód (Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Sympozjum Biomedycznego ESKULAP była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.