IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne

ESKULAP

IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP odbyło się 2-3 grudnia 2017 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.
Sympozjum ESKULAP zgromadziło 82 przedstawicieli nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu. Reprezentowali oni 27 jednostek naukowych z całego kraju.

Swoją obecnością jako Gość Honorowy zaszczyciła nas Pani dr hab. Magdalena Jaszek (Adiunkt w Zakładzie Biochemii, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie), która zaprezentowała temat „Grzyby rozkładające drewno jako nowoczesne narzędzie biomedyczne”.
Uczestnicy zaprezentowali prace kompleksowo obejmujące zagadnienia interdyscyplinarnego podejścia do nauk medycznych i pokrewnych. Wydarzenie było wypełnione wspaniałymi wystąpieniami, dopracowanymi posterami oraz naukową dyskusją.
Piąta edycja Sympozjum ESKULAP będzie kontynuacją inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Sympozjum ESKULAP.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Magdalena Jaszek, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr n. med. Bartłomiej Drop, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny Lublin
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny Lublin
dr n. med. Paweł Kiciński, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny Lublin
dr n. med. Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny Lublin

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Laboratoria.xtech.pl
• Biotechnologia.pl
• MEDtube
• Laboratorium Przegląd Ogólnopolski