III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
III Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne

ESKULAP

W dniu 3 grudnia 2016 roku w Hotelu Campanile odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. Tematyka wydarzenia dotyczyła zagadnień z zakresu szeroko rozumianej branży medycznej i nauk pokrewnych. Ponadto celem Sympozjum było stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacja najciekawszych i najnowszych osiągnięć w medycynie i dziedzinach pokrewnych.

Jako Goście Honorowi swoją obecnością oraz wygłoszeniem wykładów zaszczyciły nas:
• Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, Probiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń Helicobacter pylori
• Prof. dr hab. Jolanta Rzymowska, Nowotwory gruczołu piersiowego u kobiet wciąż na pierwszej pozycji.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm
• Prof. dr hab. Jolanta Rzymowska
• Prof. dr hab. Teresa Kulik
• Dr hab. Anna Pacian
• Dr n. praw. Jolanta Pacian
• Dr Anna Serefko
• Dr Kinga Zdunek

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Patronat Medialny sprawowali:
• Biotechnologia.pl
• MEDtube
• Uczelnie.net

Podczas obrad uczestnicy wygłosili prezentacje ustne oraz posterowe, podczas których prowadzona była dyskusja. W trakcie podsumowania wydarzenia wręczone zostały nagrody dla uczestników Sympozjum w dwóch kategoriach za najlepsze wystąpienie ustne oraz za najlepszy poster. Nagrody ufundował Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Fundacja TYGIEL.

Wystąpienia ustne: 
1. miejsce – Możliwości zastosowania inżynierii odwrotnej w medycynie – Ewelina Kozłowska
2. miejsce – Metody zooterapii stosowane w autyzmie – Amanda Augustynik, Emil Rozenek

Postery:
1. miejsce – Fitoterapia zaburzeń metabolicznych – naturalna pomoc w leczeniu cukrzycy – Iga Bicz
2. miejsce – Zjawisko hipertermii magnetycznej w nanocząstkach tlenków żelaza – Katarzyna Durak

W Sympozjum wzięło udział ok. 30 osób, w tym zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski. Podczas Wydarzenia zaprezentowano 6 wystąpień ustnych oraz 12 prezentacji posterowych związanych z medycyną oraz naukami pokrewnymi. Po zakończonej Konferencji odbyło się także spotkanie integracyjne.

Organizatorem Wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.