II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne

ESKULAP

W dniach 5-6 grudnia 2015 roku w Hotelu Luxor odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP.
Celem tego wydarzenia było stworzenie największego i najbardziej prestiżowego branżowego panelu dyskusyjnego na świecie. Tematyka wydarzenia dotyczyła zagadnień z zakresu szeroko rozumianej branży medycznej i nauk pokrewnych. Komitet organizacyjny dysponujący bogatym doświadczeniem z zakresu organizacji wydarzeń, publikacji prac naukowych i popularyzacji nauki dołożył wszelkich starań, aby jakość wydarzenia i satysfakcja uczestników była jak najwyższa.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Śląski Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Politechnika Lubelska,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
Biotechnologia.pl.

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:
ATCC,
Hotel Luxor,
LGC.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
Prof. dr hab n. med. Andrzej Semczuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. med. Paweł Skorupski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Piotr Olcha, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. Dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Monika Ostapiuk, Politechnika Lubelska
Dr inż. Mariusz Walczak, Politechnika Lubelska.

Jako Goście Honorowi swoją obecnością zaszczycili nas:
Dr Rafał Czajkowski „System pamięci przestrzennej w mózgu szczura – czy ma znaczenie dla nauk biomedycznych?”
Dr hab. Agnieszka Łoboda „Rola oksygenazy hemowej–1 w biologii naczyniowej, biologii nowotworów oraz chorobach nerek”
Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw „Wirusy grypy ptaków – zagrożenie dla zdrowia zwierząt i człowieka”

Podczas Konferencji każdy z uczestników mógł zaprezentować swoje osiągnięcia
w formie wystąpienia ustnego, posteru lub rozdziału w monografii naukowej. Zarówno
w sesji wystąpień ustnych, jak i w sesji posterów naukowych Komisja Naukowa wybrała
3 najlepsze prace.

II edycja Konferencji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 140 uczestników z całej Polski. W sympozjum wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm. W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.