Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ESKULAP Skip to main content
Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

ESKULAP

W dniach 6-7 grudnia 2014 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się  Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. Relacja z pierwszej edycji wydarzenia dostępna jest tutaj.

Celem Sympozjum była wymiana doświadczeń m.in. w zakresie chorób nowotworowych i cywilizacyjnych, innowacyjnych metod leczenia, inżynierii biomedycznej oraz biocybernetyki w medycynie. Podczas Wydarzenia Uczestnicy podzielili się wynikami badań własnych, ciekawymi zagadnieniami naukowymi, doświadczeniami oraz własną pasją do prezentowanego zagadnienia.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:
• Radio Lublin
• Radio Centrum
• Czasopismo studenckie „RADAR”
• Czasopismo studenckie „A4”

Organizację Wydarzenia wsparł sponsor LGC Standard.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Dr n. med. Katarzyna Kocka
• Dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka
• Dr n. med. Alina Deluga
• Dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula
• Dr n. med. Marta Łuczyk
• Dr n. med. Anna Irzmańska-Chudzik
• Dr hab. n. med. Tomasz Kocki
• Dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek, prof. nadzw.

Gośćmi honorowymi wydarzenia była Pani dr Paulina Własiuk, która zaprezentowała referat pt. „Immunoterapia peptydowa – model doświadczalny czy przyszła opcja terapeutyczna w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego?” oraz Pan dr Łukasz Pietrzyk, autor wykładu inauguracyjnego pt. „Symulacja medyczna jako punkt spotkania medycyny i nauk technicznych”.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 uczestników, którzy przedstawili swoje prace w postaci 40 prezentacji multimedialnych oraz 28 posterów. Najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone upominkami, ufundowanymi przez Rade Doktorantów Uniwersytetu Medycznego.

Wystąpienia ustne:
I miejsce: Marta Kucz, Barbara Łasut „Proliferacja komórek glejaka wielopostaciowego poddanych działaniu apigeniny po wyciszeniu genów AKT3 i PI3KCA”
II miejsce: Katarzyna Brukało „Choroby cywilizacyjne – domena dobrobytu?”
III miejsce: Karolina A. Wojtunik „Oddziaływania synergistyczne monoterpenów a ich zdolność do zwalczania wolnych rodników ?”

Postery naukowe:
I miejsce: Aleksandra Kuźmińska „Modyfikacje protez sercowo-naczyniowych – przyłączenie kwasu akrylowego do powierzchni poliuretanu ”
II miejsce: Jerzy Potyka „Antynowotworowe właściwości witaminy D3”
III miejsce: Małgorzata Sieradzka, Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Paweł Nowak, Barbara Moniuszko-Szajwaj, Anna Stochmal „Właściwości farmakologiczne bufadienolidów z żyworódki pierzastej (Kalanchoe daigremontiana) – hamowanie aktywności trombiny in vitro ”

W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostały opublikowane w monografii naukowej.